8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (07.07.2022)

00:00 - 02:00 lucy
00:00 - 02:00 shoval
00:00 - 06:00 coral
00:00 - 06:00 nadin
00:00 - 06:00 nicolee
00:05 - 02:00 alexia
05:00 - 11:00 karren
05:00 - 11:00 esticam
05:00 - 11:00 karma
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב