4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (20.09.2021)

00:00 - 02:00 yarin
00:00 - 02:00 emanuela
00:00 - 06:00 kesem
00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 lucy
00:05 - 02:00 inbar
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב