8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (19.01.2021)

00:00 - 02:00 simone
00:00 - 02:00 reut
00:00 - 06:00 lucy
00:00 - 06:00 emanuela
00:00 - 06:00 esticam
00:05 - 02:00 stav
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב